ขอให้สมาชิกเพื่อนแพทย์ มีความสุขทุกท่านครับ

 \"\"
\"\"