ผอ.ศ.น.พ. เป็น 1 ใน 99 คน
ที่ได้รับรางวัล จริยธรรมสรรเสริญ จาก งาน 90 ปีแพทยสมาคม

 

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"