ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางแพทย์

 

            เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบ และรัฐบาลได้ประกาศวันหยุดราชการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 นั้น ศนพ.จึงขอประกาศปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 โดยจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553

 

ทั้งนี้ ศนพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

หากต้องการติดต่อ ศนพ. ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-685-9009