สภากายภาพบำบัดเข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ


 

         ท่านนายกสภากายภาพบำบัด อาจารย์สุมนา ตัณฑเศรษฐี , ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด อาจารย์ทะนงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์และคณะทำงาน มาตรวจเยี่ยม ศ.น.พ. รับฟังการบรรยาย สรุปปรึกษาหารือ และพร้อมที่จะจับมือกันเป็นแนวร่วมสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ร่วมกัน เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2552\"\"          \"\"

\"\"          \"\"

\"\"          \"\"

\"\"          \"\"

\"\"          \"\"

\"\"          \"\"