พบกับ 18 คลินิกแพทย์เฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาลและเภสัชกรกว่า 500 คนจากหลายโรงพยาบาล อาทิ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาฯ รพ.รามา รพ.ราชวิถี สถาบันประสาทวิทยา รพ.ภูมิพล รพ.เอกชนชั้นนำ ฯลฯ ตลอดจนราชวิทยาลัยแพทย์ แพทยสภา เปิดบริการ ตรวจรักษา 18 คลีนิก ผ่าตัด รับ ตรวจโรค ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้      รักษาโรคหู คอ จมูก และทั่วไป,ใส่เครื่องช่วยฟัง ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก หอมหืด ภูมิแพ้ ธัยรอยด์บริการฉีดวัคชีนป้องกันมะเร็งปากมดลูด ตรวจอัลตร้าชาวต์ในอุ้งเชิงกรานสตรี ตรวจวัดมวลกระดูก ให้คำปร฿กษาด้านสุขภาพจิต, ออทิสติก ตรวจรักษาโรคทางทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ถอนฟันคุต บริการศัลยศาสตร์สมอง   ตรวจปัสสาวะคัดกรองโรคไต ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย, นวด ฝังเข็ม ตรวจโรคหัวใจด้วยคลื่นสะท่อนความถี่สูง ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป, ผ่าตัดต้อกระจก ตรวจสมรรถภาพทางปอดในผู้ป่วยหอมหืด ตรวจโรคทางระบบประสาทสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, ลมชัก ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ตรวจโรคในกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้อง บริการมอบอุปกรณ์ขาเทียม ตรวจวินิจฉัยโรคทางกระดูก และข้อ ,ป้องกันการล้มในผู้ป่วยสูงอายุ ให้ความรู้และทดสอบสมถรรภาพทางกาย สอบถาม และลงทะเบียน  โทร. 034-587-800 ต่อ 0