โครงการสัมมนา CME สัญจร ครั้งที่ 2/2559

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ห้องสโลป CC 2802 ชั้น 8

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30 ? 13.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- กำหนดการโครงการสัมมนา CME สัญจร ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา ครั้งที่ 2/2559

- หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา CME สัญจร ครั้งที่ 2/2559

- โครงการสัมมนา CME สัญจร ครั้งที่ 2/2559

- กำหนดการโครงการสัมมนา CME สัญจร ครั้งที่ 2/2559

- แบบตอบรับโครงการสัมมนา CME สัญจร ครั้งที่ 2/2559