กรมควบคุมโรคจับตาหวัดนก H5N6 หลังพบติดในคนเป็นครั้งแรกของโรค บอกรอฟังการรายงาน WHO มีแหล่งแพร่พันธุ์จากสัตว์ใด รุนแรงมากน้อยเพียงใด
       
       นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่องค์การอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) รายงานพบ​​ผู้ป่วยเพศชายจากมณฑลเสฉวน เสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบชนิดรุนแรงจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N6 โดยมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่มีเชื้อดังกล่าว ซึ่งภายหลังตรวจพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในไก่ที่อยู่ในฟาร์มของเขา และเป็นการรายงานการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N6 ในคนเป็นครั้งแรกของโลก ว่า ยังต้องรอฟังการรายงานเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกว่าเชื้อดังกล่าว มีแหล่งแพร่พันธุ์มาจากสัตว์ชนิดใดได้บ้าง และความรุนแรงมีมากน้อยเพียงใด
       
       นพ.คำนวณ กล่าวอีกว่า สำหรับการระบุรหัสของเชื้อไข้หวัด ด้วยอักษร H และ N เพื่อการบ่งบอกรหัสพันธุกรรมของตัวเชื้อ การเปลี่ยนของรหัส N จาก N1 เป็น N6 ไม่ได้สามารถบอกทันทีว่าเชื้อมีความรุนแรงเพียงใด จนกว่าจะมีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งการเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยประกอบกัน อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อจากสัตว์สู่คน หมายถึงมีการกลายพันธุ์ในระดับหนึ่ง ทำให้มีการคาดคะเนได้ถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ผ่านมา ไข้หวัด H5N1 มีการรายงานผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับที่รุนแรง และมีมาตรการเฝ้าระวังทั้งในคนและในสัตว์ปีกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่พบการระบาดของไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี 2551 แล้ว

ที่มา : http://www.manager.co.th/