กสพท.ระบุปีนี้นักเรียนขาดสอบรับตรงกลุ่มแพทย์ถึง 10% มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

 

\"\"

 

 วันนี้(3ก.พ.)ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) เปิดเผยผลการจัดสอบวิชาเฉพาะของนักเรียนที่สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเลื่อนมาจัดสอบไปเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา จากเดิมกำหนดสอบวันที่ 2 ก.พ. 2557 เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง ว่า ภาพรวมของการจัดสอบเรียบร้อยดี แต่มีปัญหาเล็กน้อย เช่น การมาสาย ลืมบัตรแสดงตัวเข้าสอบ แต่ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ในการสอบมีผู้ที่ขาดสอบ 10 % ถือว่ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ที่จะมีนักเรียนขาดสอบ ไม่เกิน 5 %

ศ.นพ.อาวุธ กล่าวต่อไปว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนขาดสอบมากน่าจะมาจากนักเรียนได้สอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ไปตั้งแต่วันที่ 4-5 ม.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องมาใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาของ กสพท. โดยมีค่าน้ำหนักของการให้คะแนนถึง 70 % และที่สำคัญยังมีเงื่อนไขด้วยว่านักเรียนต้องทำคะแนนได้เท่ากับหรือมากกว่า30 % ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชาด้วย ดังนั้นนักเรียนอาจจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้ ขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้ไม่ปกติ การเดินทางอาจจะมาสะดวกและปลอดภัย จึงทำให้นักเรียนตัดสินใจไม่มาสอบ อย่างไรก็ตามจากนี้นักเรียนจะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าสารการสอบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้มีถูกตัดสินในการสอบ

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/