การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556 ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย
AEC Application, Evidence, Comprehension EPISODE II in OB-GYN 2013
วันอังคารที่26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 
\"\"
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม