\"\"

 

ประเทศไทยกำลังมีประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  และคาดว่าจะมีสูงถึง 14 %  ของประชากรทั้งหมดในปี 2564

และปัญหาที่มาพร้อมกับความสูงวัยก็คือโรคภัยไข้เจ็บและความเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อต่างๆ  ที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ

“ดร.วินัย   ชนปรมัตถ์”  จากสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก  หรือ WEFRE Rehab System   บอกว่า คนสูงอายุรวมถึงผู้พิการด้านแขนขา มักจะมีปํญหาแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ จำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัด ที่ปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอกับผู้ป่วย  ซึ่งเฉลี่ยแล้วนักกายภาพบำบัด 

1  คนจะต้องให้บริการผู้ป่วยกว่า 2หมื่นรายต่อปี

ระบบหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมานี้จึงเปรียบเสมือนตัวช่วย  ลดปัญหาให้กับการต่อคิวที่ยาวนานในการเข้ารับบริการ

โดยเป็นนวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูร่างกายด้วยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ของนักกายภาพบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ออกแบบโดยใช้หลักการสำคัญคือ ต้องเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย สร้างความเพลิดเพลินในการใช้งาน และมีราคาที่เหมาะสม

นักวิจัยบอกว่าหากนำต้นแบบไปผลิตออกมาเชิงพาณิชย์ คงไม่ใช่สินค้าที่ถูกที่สุดในตลาดแต่จะเป็นตัวที่คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยฟีเจอร์เด่น ๆ อย่างเช่น สามารถใช้ในการฟื้นฟู

ข้อมูล  แขนท่อนล่าง และข้อศอก ได้ในระบบเดียวกันเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ในทุกพื้นที่  ติกตั้งใช้งานง่าย มีระบบซอฟต์แวร์ที่ไม่ซับซ้อน มีเกมทั้งสองมิติ และสามมิติ   สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ขณะทำการฟื้นฟู

ขณะเดียวกันผู้ใช้ยังสามารถเลือกรูปแบบโปรแกรมของการฟื้นฟูได้หลากหลายแบบตามสถานะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ใช้

ที่สำคัญระบบนี้ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ขณะที่ทำการฟื้นฟูเพื่อให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนไปวิเคราะห์ผลการฟื้นฟูได้

ปัจจุบันผลงานต้นแบบพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน  เพื่อเพิ่มความสุขให้กับคนไทยรวมถึงขยายโอกาสไปยังประเทศเพื้อนบ้านหรือในอาเซียนได้อีกด้วย.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/