ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี กล่าวถึงกรณีนิสิตนักศึกษาแพทย์ เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังบางชนิด ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการโฆษณาเกินความจริง

วันที่ 29 ก.ค. ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  กล่าวถึงกรณีนิสิตนักศึกษาแพทย์ เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังบางชนิด ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการโฆษณาเกินความจริง ว่า   กสพท.เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ทำหน้าที่ผลิตแพทย์ และที่ผ่านมากสพท.ได้หารือเรื่องนี้เช่นกัน  แต่ทำได้เพียงการเจรจากับเจ้าของสินค้าให้ลบชื่อนิสิตนักศึกษาและสถาบันที่เรียนออกจากโฆษณา  ซึ่งเจ้าของสินค้าก็ทำตามที่ขอแล้ว แต่คงห้ามไม่ให้โฆษณาไม่ได้ ขณะเดียวกันแพทยสภาก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เช่นกัน  เพราะนิสิตนักศึกษาแพทย์ยังไม่ใช่แพทย์  สำหรับโรงเรียนแพทย์ก็ไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ห้ามไม่ให้นิสิตนักศึกษาแสดงโฆษณา เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นสิ่งที่จะทำได้คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นแพทย์

ศ.นพ.อาวุธ  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ กสพท.ยังได้ขอให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทำความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ของตนเอง และถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการพูดคุยกันในอนาคต โดยโรงเรียนแพทย์จะเน้นการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น  รวมทั้งหามาตรการดูแลเด็กของเราให้มากขึ้น แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะดูแลมากขึ้นได้มากน้อยเพียงใด เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก  ดังนั้นเราต้องดูแลคนของเรากันเอง ส่วนภาคเอกชนคงไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก เพราะกฎหมายให้การคุ้มครอง ขณะที่ภาคเอกชนก็มีรายได้สูง  สามารถว่าจ้างทนายเก่งๆ มาต่อสู้ได้ หากเกิดคดีความขึ้นมา เราคงสู้เขาไม่ได้ ก็ทำได้เพียงแค่คุมกันเอง และขอให้สื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยและสนับสนุนสิ่งที่ กสพท.จะดำเนินการ เพราะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญกว่ากฎระเบียบ  และตนให้ตั้งข้อสังเกตว่า หากการบริโภคอาหารเสริม หรือ ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วทำให้สมองดีได้ผลจริง ลูกหลานในครอบครัวผู้ที่มีฐานะดี ก็คงเรียนเก่งและฉลาดกันหมด แต่ข้อเท็จจริงที่เห็นคือ เด็กที่มีฐานะยากจน อาหารการกินไม่เพียงพอ แต่ก็ยังเรียนดีเรียนเก่งจำนวนมาก ดังนั้นการเรียนเก่งจึงไม่ได้เกิดจากการรับประทานอาหารดีเพียงอย่างเดียว

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/