ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 76  
Science and Innovations in Pediatric Practice
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่
 
\"\"
 

 

\"\"