\"\"

       ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ผอ.กองควบคุม วัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานกรณีที่มีหญิงสาวมาร้องเรียนภายหลังจากเที่ยวสถานบันเทิงแล้วมีอาการมึนเบลอหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถูกล่อลวงไปข่มขืน จึงอยากเตือนวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิงที่นิยมไปเที่ยวตามสถานบันเทิงให้ระวังถูกผสมยากลุ่มประเภทยานอนหลับ เช่น ยาอัลปราโซแลม ลงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นยาที่ไม่มีสี กลิ่น รส ดังนั้นเมื่อผสมยาอัลปราโซแลมในเครื่องดื่มของผู้ถูกมอมก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าในเครื่องดื่มมีการผสมยาลงไป

       ภก.ประพนธ์ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ยาอัลปราโซแลม จะเป็นยาที่ถูกยกระดับให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งผลให้ห้ามมีจำหน่ายในร้านขายยา คลินิก รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน แต่หากโรงพยาบาลเอกชนแห่งใดต้องการขอครอบครองยาไว้ สามารถไปยื่นหนังสือได้ โดยในกรุงเทพฯ สามารถไปยื่นหนังสือได้ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด ส่วนในต่างจังหวัดให้ยื่นหนังสือได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ ยาอัลปราโซแลมเป็นยาที่มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่จะสั่งจ่ายยาได้ ซึ่งแพทย์จะต้องใช้ดุลพินิจในการจ่ายยาและจ่ายให้ในปริมาณที่ไม่มาก โดยตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.เป็นต้นไป การจ่ายยาอัลปราโซแลมแต่ละครั้งแพทย์จะต้องมีการระบุชื่อ-นามสกุล คนไข้ รวมถึงจำนวนยาที่จ่ายอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการถูกลักลอบนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย.

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th