\"\"

          นักวิทยาศาสตร์อังกฤษได้คิดประดิษฐ์ยาช่วยคนไข้โรคหัวใจวาย อัมพาตหรือการผ่าตัดใหญ่ ให้ได้รับความเสียหายบอบช้ำน้อยที่สุด ในการทดลองกับหนู ปรากฏผลว่ายาสามารถทำให้เลือดกลับไหลเวียนใหม่ได้ หลังจากที่เนื้อเยื่อต่างๆ พากันขาดออกซิเจนลงไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง วารสารการแพทย์ “ยาธรรมชาติ” รายงานว่า ยาขนานนี้ยังไม่เคยทดลองกับมนุษย์ แต่มันอาจจะกลายเป็นยาชั้นใหม่ทั้งชั้นก็เป็นได้ ตามปกติแล้วในคนไข้โรคหัวใจวาย เมื่อโลหิตกลับไหลเวียนทันที หลังจากที่ขาดออกซิเจนไปชั่วเวลาหนึ่ง เลือดที่กำลังไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อจะไปสร้างสารอนุมูลอิสระภายในส่วนที่เรียกว่า “ไมโตคอนเดรีย” อันเป็นโรงกำเนิดไฟฟ้าของเซลล์ขึ้น แต่ยาขนานใหม่นี้ จะไปปิดสวิตช์ของไมโตคอนเดรียลงชั่วคราวก่อน เพื่อป้องกันการคั่งค้างของอนุมูลอิสระ.

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/