วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 12:06 น.

    

แพทย์สงขลาเจ๋งคว้าทอง หลังทำอุปกรณ์ผ่าตัดพังผืดใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

 

\"\"

 

 

       เมื่อวันที่ 25 เม.ย.  ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยหลังรับรางวัลเหรียญทอง จากงานแสดงนวัตกรรมนานาชาติแห่งเจนีวา ครั้งที่ 41 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 เม.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือชื่อ “MiniSURE View” ว่า งานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 725 ผลงาน จาก 45 ประเทศทั่วโลก สำนักคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติได้ (วช.) ได้ส่งงานนวัตกรรมไทยกว่า 15 ผลงานเข้าร่วมประกวด และหนึ่งในนั้นคือ “MiniSURE View” อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาต่อยอดและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมจากองค์การนวัตกรรมแห่งชาติ

       ผศ.นพ. สุนทร กล่าวอีกว่า MiniSURE View คือเครื่องถ่างช่องโพรงประสาทข้อมือ ซึ่งใช้คู่กับใบมีดผ่าตัดที่ออกแบบมาเพื่อการผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือโดยเฉพาะ เพื่อรักษาอาการมือชา ที่เกิดจากโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ ซึ่งมักพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2-4 เท่า โดยอายุที่พบบ่อยที่สุด ประมาณอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงสตรีมีครรภ์ และหลังคลอดบุตร รวมทั้งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ โรคไทรอยด์เป็นพิษ

      สำหรับการใช้อุปกรณ์ช่วยถ่างและส่องมองเนื้อเยื่อภายในสำหรับช่วยผ่าตัดที่ประดิษฐ์ขึ้น จะใช้เวลาผ่าตัดเพียง 8-15 นาทีต่อราย และมีบาดแผลจากการผ่าตัดเพียง 1.5-1.8 ซม. โดยใช้การฉีดยาชาแทนการใช้ยาสลบ ผู้ป่วยเจ็บแผลน้อย ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลและกลับไปทำงานได้ภายในสัปดาห์ เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้แพทย์มองเห็นเนื้อเยื่อที่จะผ่าตัดได้ชัดเจน ทำให้การรักษาโรคมือชามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการผ่าตัดรักษาเลาะพังผืดรัดข้อมือออกเพื่อรักษาผู้ป่วยช่วงเดือนก.ค. 2551-ม.ค. 2552 แล้ว 14 ราย พบว่ารักษาผู้ป่วยให้หายได้ครบทุกราย โดยไม่มีอาการของโรคแทรกซ้อนแต่อย่างใด โดยรุ่นล่าสุดปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะกับแพทย์ทั่วไปที่ทำด้วยพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” แพทย์เจ้าของรางวัล กล่าว