โต๊ะผ่าตัดเสมือนจริงสอนกายวิภาค (Anatomage Table)

 

 

 

          โต๊ะผ่าตัดเสมือนจริงนี้มีชื่อว่า อะนาโตเมจ (Anatomage) ใช้จอสัมผัสขนาดเท่าร่างกายมนุษย์ที่นอนแผ่อยู่บนโต๊ะผ่าตัด ผู้ใช้สามารถสำรวจ ผ่าชำแหละ และทำความเข้าใจกับระบบกายวิภาคในร่างกายได้ด้วยการคลิกเมาส์ หรือใช้มือสัมผัสร่างเสมือนจริงที่สร้างขึ้นจากภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และซีทีสแกนของจริง สามารถลอกผิวหนังและกล้ามเนื้อออกทีละชั้นเพื่อเผยให้เห็นอวัยวะต่างๆ และยังสามารถขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเพื่อศึกษาอย่างละเอียด ที่สำคัญระบบนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อช่วยแพทย์ในการรักษาโรค โดยโต๊ะแต่ละตัวมีความจุ 1 เทราไบต์ สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยได้ประมาณ 1,000 คน

           ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทย์อิมพีเรียลในกรุงลอนดอนเริ่มนำโต๊ะผ่าตัดเสมือนจริงมาใช้ เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่างเช่น สามารถช่วยหาตำแหน่งเส้นเลือดที่ถูกต้องก่อนการผ่าตัดจริง และใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ ขณะที่ปัจจุบันมีผู้บริจาคร่างกายเพื่อใช้ศึกษาน้อยลง ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายถูกกว่าศพจริงๆมาก โดยโต๊ะ 1 ตัวมีราคา 93,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือไม่ถึง 3 ล้านบาท