การสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน หมายถึง การเสื่อมการได้ยินแบบ Sensorineural ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นชั่วโมง มักไม่เกิน 3 วัน ส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน