เลือดกำเดาไหล (Epistaxis) เป็นคำที่ใช้เรียก ภาวะเลือดที่ไหลออกมาจากช่องจมูก อาจจะออกมาจากช่องจมูกข้างเดียว หรือ สองข้าง ก็ได้ ส่วนใหญ่เลือดกำเดาไหลมักจะไม่รุนแรง และสามารถหยุดได้เอง