ภาวะสิ่งแปลกปลอมในหู คอ จมูก เป็นภาวะที่พบบ่อยในระดับต้นๆ ที่มีความสำคัญของแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินและแพทย์โสต ศอนาสิก ซึ่งพบในเด็กซึ่งมักจะทำให้ผู้ปกครองกังวลและต้องการได้รับการรักษาทันทีและดีที่สุด