ภาวะอัมพาตใบหน้าเกิดจากการทำงานของประสาทสมองเส้นที่ 7 ที่เลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าผิดปกติ ทำให้เกิดใบหน้าบิดเบี้ยวเวลาขยับของกล้ามเนื้อใบหน้า เพื่อแสดงออกต่อการรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ