เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และการประกาศวันหยุดกรณีพิเศษของรัฐบาล
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จำเป็น
ต้องขอเลื่อนงาน สัมนาสถาบันหลัก สถาบันสมทบ ของ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ต้องขออภัยทุกท่าน มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป