ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ 3/2564 เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2561 - 2564 กำลังจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2564

คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ. 2564 - 2567 มีวาระการปฏิบัติงาน 3 ปี โดยมีคุณสมบัติ สิทธิ อำนาจและหน้าที่ ตามรายละเอียดในประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ 3/2564 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา แจ้งความจำนงมาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-590-1894 , 064-936-3624
หรือทาง www.ccme.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ศ.น.พ. (ONLINE)