เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือบุคลากรวิชาชีพแพทย์ ทำแบบสำรวจพฤติกรรมทัศนคติและการได้รับความรู้ด้านการบริโภคยาสูบของแพทย์ในประเทศไทย ตามลิงค์ด้านล้างนี้

(แพทย์ที่ทำแบบสำรวจจะได้รับหน่วยคะแนน (CME) 2 หน่วยคะแนน) กราบขอบพระคุณครับ https://forms.gle/4SA6m6ioQi29sBEq7