เนื่องจากมี เสนอแนะจากสมาชิกแพทยสภาที่อายุ ยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่หมอพร้อม กำหนดแต่ ยังทำงานอยู่หน้างานต่างๆ เช่น คลินิกเอกชน ว่ายังไม่สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีน ได้

แพทยสภา ส่วนบริการสมาชิก จึงได้ทำ linkฟอร์ม เพื่อให้สำหรับสมาชิกเข้าไป กรอก แบบสอบถามเพื่อนนำส่งข้อมูลให้กับ ทีมงาน "หมอพร้อม" ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ของสมาชิกขอให้ สมาชิกแพทยสภา ที่สนใจ เข้าคำขอฉีด ผ่านทาง MD E-service *ใครยังไม่มี สมัคร online ได้เลยครับ

และ อีกประการคุณหมอท่านไหน ที่ฉีดแล้ว ไม่ต้องลง นะครับ ขอสงวนสำหรับคุณหมอ ที่ไม่สามารถลงหมอพร้อมได้ครับ

https://www.tmc.or.th/MemberService.php