\"\"

\"\"

���� เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2550� คณะแพทย์จากประเทศภูฏาน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง� นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา� ประธานนายกแพทยสภาและประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง� พร้อมด้วย นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ� กรรมการแพทยสภาและกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง� และ นายแพทย์โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์� ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง�ได้ให้การต้อนรับ

���� นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา� ได้เป็นผู้บรรยายถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในประเทศไทยให้คณะแพทย์จากประเทศภูฏานรับฟัง