แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งคะแนน CME เข้ามายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ เป็นการชั่วคราว

สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการทำงานเว็บไซต์ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ได้ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล จึงจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งคะแนนการจัดเก็บ CME Credit เป็นการชั่วคราว โดย

ขอให้ท่านสมาชิกส่งไฟล์ข้อมูลการจัดเก็บคะแนน CME Credit มาทาง e-mail : service@ccme.or.th 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน
คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

***ทั้งนี้ท่านจะสามารถใช้งานระบบการส่งคะแนน CME Credit ในรูปแบบเดิมได้ ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป ***

จึงแจ้งมาเพื่อดำเนินการ และขออภัยในความไม่สะดวก