\"\"

  

ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต อันเป็นผลพวงของโรคหลอดเลือดสมองที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นภาวะทางสุขภาพที่ต้องได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพโดยเร็วที่สุด

ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 บอกว่า มีการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวการณ์อ่อนแรงของกล้ามเนื้อซึ่งเกิดจากสมองขาดเลือด การกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้เริ่มหัดเดินอย่างรวดเร็ว นุ่มนวล และต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผล กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสอันเป็นบทบาทที่สำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมอง

ด้วยเหตุนี้ รพ.พญาไท 1 จึงมีการนำเข้าหุ่นยนต์ ช่วยฝึกเดิน และหุ่นยนต์ช่วยในการฝึกการเคลื่อนไหว ของมือและแขน เพื่อนำมาช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอัมพาตหลังการรักษา

 

\"\"

 

คุณหมอเกริกยศ บอกว่า หุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินตัวนี้ จะมีสายช่วยพยุงตัวอยู่ที่ตัวเครื่อง ส่วนขาที่เป็นหุ่นยนต์จะช่วยให้คนไข้เดินได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมคุณภาพสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอัมพาต

ด้าน พญ.วรรณวดี ลักษณ์สุรพันธุ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พญาไท 1 อธิบายเพิ่มเติมว่า ในอดีตแนวทางหลังการรักษา ผู้ป่วยที่เกิดจากภาวะอ่อนแรงตามแขนขา จนไม่สามารถเดินหรือใช้ชีวิตเป็นปกติ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ และการฝึกเดิน

“เดิมเราใช้นักกายภาพบำบัดเพื่อคอยช่วยเหลือคนไข้ในการพยุงเดิน ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกนานพอสมควร และผู้ป่วยเองก็ต้องใช้แรงในการฝึกเดิน ขณะที่นักกายภาพต้องออกแรงในการช่วยพยุง ซึ่งในระหว่างการฝึกนั้น บางทีก็เกิดภาวะเมื่อยล้าทั้งคนฝึกและคนถูกฝึก เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการใช้งานมากเกินไป ขาดความสม่ำเสมอในการฝึก และไม่สามารถกำหนดความเร็วในการก้าวเดินที่เหมาะสมได้ การมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยฝึกเดินจะช่วยให้การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น” คุณหมอวรรณวดีบอก

สำหรับ โรบอต เทรนเนอร์ (Robot Trainer) เป็นนวัตกรรมของเครื่องมือที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีปัญหาอันเกิดจากความผิดปกติของระบบสมอง, ไขสันหลัง, กระดูกและกล้ามเนื้อหุ่นยนต์อัจฉริยะ ชุดนี้ ประกอบด้วย หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการฝึกเดินและหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อแขน

สำหรับหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกเดินนั้น มีงานวิจัยระบุว่า ทำให้การเริ่มหัดเดินของผู้ป่วยทำได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบสมองและไขสันหลัง

\"\"

 

คุณหมอวรรณวดี อธิบายเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการฝึกเดิน ประกอบด้วย ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดิน ระบบพยุงน้ำหนักตัวที่ทันสมัย ลู่หัดเดิน และระบบจอ คอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถหัดเดินได้อย่างหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถสะท้อนความสามารถของการฝึกเดินที่มีการพัฒนาขึ้นในแต่ละครั้งของการฝึก โดยระบบจอคอมพิวเตอร์ในหุ่นยนต์อัจฉริยะสามารถกำหนดโปรแกรมการหัดเดินที่สอดคล้องกับโรคและความต้องการของผู้ป่วยได้ สามารถกำหนดมิติของการพยุงการเดินได้ในระดับต่างๆ ของขาแต่ละข้าง นอกจากนี้ยังมีระบบสะท้อนผลของการฝึกเดิน แบบ REAL-TIME ที่สามารถสร้างภาพเหมือนจริงบนจอภาพเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่ละจุด และกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกและอารมณ์ร่วมในการอยากที่จะฝึกเดินอีกด้วย

“การฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์นี้จะช่วยทำให้คนไข้โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังมีภาวะอ่อนแรงกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถลุกเคลื่อนไหวร่างกายเองได้ สามารถเข้าร่วมการฟื้นฟู ลดภาวะติดเตียง ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือด สมองตีบ เช่น การเกิดแผลกดทับ กล้ามเนื้อตึงรั้งและข้อยึดติด โรคกระดูกพรุน โดยเครื่องนี้สามารถฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาของระบบประสาทที่มีภาวะอ่อนแรง เช่น ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง กลุ่มประสาทไขสันหลังบาดเจ็บหรือถูกกดทับ โรคกล้ามเนื้อเสื่อม โดยคนไข้ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ว่าไม่มีโรคที่เป็นอันตราย เช่น โรคหัวใจหรือโรคปอดชนิดรุนแรง ภาวะข้อติดแข็ง เป็นต้น” แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูบอก พร้อมกับเสริมว่า ผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการฝึกด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกเดินผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ จากอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง ผู้ป่วย หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อผู้ป่วยที่มีภาวะของระบบ ประสาทผิดปกติอื่นๆ เช่น โรคพาร์กินสัน ภาวะ สมองฝ่อ ฯลฯ

สำหรับ หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการฝึกกล้ามเนื้อแขน มีผลการวิจัยระบุว่า การรักษาที่มุ่งเน้นการใช้กล้ามเนื้อแขนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคทางสมองและไขสันหลังกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยในการทำงานของแขนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการทำกายภาพบำบัดแบบเดิม

การฝึกเดินและฝึกกล้ามเนื้อแขนด้วยหุ่นยนต์นี้ จะมีระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลในการฝึกของผู้ป่วยแต่ละครั้ง สามารถกำหนดเป้าหมายในการฝึกของคนไข้แต่ละราย มีเซนเซอร์จับการเกร็งต้านของกล้ามเนื้อ มีระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างฝึก เช่น อุปกรณ์พยุงตัวที่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาการรักษาต่อไปได้.

ที่มา : http://www.thairath.co.th/