\"\"

\"\"  \"\"

\"\"  \"\"

 

 

พระเมตตาต่อผู้ป่วยโรคไตที่มีมาอย่างยาวนานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประจักษ์ต่อคนไทยมาโดยตลอด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รพ.รามาธิบดี, ม.มหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสร้าง “โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” โรงพยาบาลเฉพาะทางในการรักษาและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไตขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณถนนพญาไท บนพื้นที่ 13 ไร่ ด้านหน้าโรงเรียนเสนารักษ์

ในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เสด็จฯ ทรงเปิด รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ, ศ.เกียรติคุณ นพ. อรุณ เผ่าสวัสดิ์, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, นายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี, ศ.คลินิก.นพ.อุดม คชินทร, ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร, คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ภายหลังทรงเปิด รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ อย่างเป็นทางการ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีระชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผอ.รพ.สถาบันโรคไตภูมิฯ และ ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นำเสด็จฯ ทอดพระเนตรส่วนต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล อาทิ ห้องไตเทียม ห้องผ่าตัด ฯลฯ

รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จากการริเริ่มเป็นเพียงสถาบันโรคไตและมูลนิธิสถาบันโรคไต ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาผสมกันเป็นชื่อสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์และมูลนิธิโรคไตภูมิราชนครินทร์ ก่อนมาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางในการรักษาโรคไต ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างกว่า 2 ปี เสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ให้บริการตรวจรักษาโรคไตทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจ และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น โดยมีห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 20 ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ 128 เตียง และมีห้องไอซียูสำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก 12 เตียง ห้องผ่าตัด 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องซีทีสแกน เป็นต้น.