ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ชั้น 12
อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel: 02-5901894

Mobile: 0649363624

Email: ccme.or.th@gmail.com