ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ ( สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ) 02-590-1894 กด 7

โทรมือถือ 08-5685-9009 โทรสาร 02-591-7049

อีเมล์ admin@ccme.or.th